Demetra finans blog

www.demetra.dk og www.teknisk-analyse.dk
Søg
Private investeringer på niveau med 1998 i USA
Publiseret af Peter Jensen i Sjov • 13-07-2010 12:39:08

Det samlede private investeringsniveau i USA (blå og rød graf) er faldet dramatisk fra en top i foråret 2006 ledt an af faldet i investeringer indenfor boligsektoren (lyseblå graf). Selv efter et mindre comeback det seneste år ligger investeringerne på niveau med 1998. Situationen ser endnu værre ud, hvis investeringerne sættes i forhold til BNP. Her ligger de samlede investeringer på niveau med 1993, hvilket bliver trukket godt ned af investeringerne i boligsektoren, der i forhold til BNP ligger under lavpunkterne i både 90’erne og 80’erne. Det understreger den overkapacitet, der er i virksomhederne, og overudbuddet af boliger, der vil lægge en dæmper på investeringerne og dermed også renterne i en længere årrække.